Om Frank

Jeg har hele livet opplevd meg som «annerledes enn andre». Først i voksen alder ble jeg klar over at min «annerledeshet» ble kalt for Manisk-Depressiv, i dag Bipolar. I ung voksen alder og som ektemann, far og kristen, møtte jeg ”veggen”, med flere selvmordsforsøk. Til tider var jeg så manisk at ingen klarte å følge med i alt jeg foretok meg. Dette endte med flere tvangsinnleggelser. Etter flere år uføretrygdet og med grundig studie av eget liv, begynte mye å endre seg. Jeg var heldig og fikk tilbud om å dele mine erfaringer som psykisk syk og far i hele landet.

Gjennom Voksne For Barn og med oppdrag fra Direktoratet, reiste jeg sammen med venn og kollega Gunnar Eide, som på den tiden jobbet ved Familieklinikken på Sørlandet sykehus. I 2003 opprettet jeg firmaet «Kunnskapsformidling». Ut ifra det holder jeg foredrag og underviser ved høyskoler, seminarer og kurs. Temaene har i stor grad dreid seg om erfaringene med ”å være psykisk syk og far”, «å mangle språk i familien», «makt og avmakt», og «Hverdagslivets psykiske helse». Denne innsikten fikk på den tiden stor oppmerksomhet fra aviser, tidsskrifter, fagblad og TV. Alt fra privatpersoner Høyskoler, Universiteter, helseforetak til ministere har gjort seg nytte av den kunnskap. I dag ser jeg ikke på Bipolar som en sykdom, men som en tilstand. Den kan korrigeres, og det er mitt hjertebarn. Sånn sett kan det sies at jeg er agronomen som gikk fra å vite noe om griser, til å vite enda mer om mennesker. Det sies at griser og mennesker er veldig like, og det skal jeg si meg enig i!

I perioden 2004 til 2009 bygget jeg opp og ledet Brukerskolen i ROM-Agder, et brukerstyrt senter som var en arena for erfaringsutveksling gjennom samvær og samtaler. Brukerskolen gav kurs innen mestring, likemannsarbeid og brukerlærere. I den perioden har flere hundre mennesker blitt kjent med meg, og veldig mange har fått sine liv endret gjennom undervisning og opplæring. Jeg har siden 2004-2015 vært engasjert som mentor i faggruppa Morild, en interaktiv nettside for barn av psykisk syke foreldre, som ble driftet av Sørlandet sykehus HF. Gunnar Eide og jeg bygget også opp et konsept som ble kalt KickOff. Det var et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, ABUP v/Sørlandet sykehus og Røde Kors. Vi ønsket å hjelpe de ungdommene som falt mellom «alle stolene» i systemet, og som ikke opplevde å få hjelp. Vårt konsept var basert på erfaring og fag. De som fikk hjelp lærtes opp til å hjelpe nye som kom inn. På den måten bygde vi opp en stab ungdommer, terapeuter og frivillige voksne som gjorde en innsats innen psykisk helse som fikk stor oppmerksomhet.

Evner

Evner er jo noe alle mennesker besitter, om enn i forskjellig grad. Noen har helt spesielle evner og blir kalt autister. Andre med evner blir kalt Mozart(!) og andre igjen blir kalt Snåsamann(!).

Mine evner ligger i det å kjenne andres følelser, sette ord på andres smerte, og å se den andre gjennom å forklare/illustrere den andres egne iboende løsning på sine problemer. Jeg betegner meg mer som et verktøy som er avhengig av at noen trekker kunnskapen ut fra meg. Jeg føler meg privilegert som får lov å hjelpe andre. Jeg er svært klar over at kunnskapen og innsikten ikke kommer fra mitt eget hode. Jeg har papirer på at i det hodet er det ikke så mye. Min kunnskap gir Gud meg i samme stund som andre søker oppriktig om hjelp. Jeg har bidratt til at et offentlig område ved Sørlandet Sykehus SSHF ble tømt for destruktiv kunst(?), som var til skade for pasientene (les mer i boka Medaljevinnerne). Jeg er opptatt av kunst, derfor uttaler jeg meg. Det er Gud også. Og en annen ting, jeg er heldig som er gift med Irene som er daglig leder i Grudeklinikken, og tar seg av alle de evnene som jeg ikke har.

«Å være liten i egne øyne, gjør det lettere for andre å være stor i deres øyne».

 Bokutgivelse

 Novelle

 Informasjonshefter:

Andre bøker jeg har bidratt i:

«Variasjon og dialog» er en bok som springer ut av erfaringene med Tidsskrift for psykisk helsearbeid og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg.

Klienten – den glemte terapeut” en fagbok innen psykiatri, utgitt av Gyldendal.

Mitt liv som menneske”. I denne boken møter du barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere i skjønn forening. Gjennom tegninger, dikt, dagboknotater, historier og artikler forteller de om hvor vanskelig eller utfordrende livet kan være. Boken er utgitt på Portal forlag.

Konferanser/foredrag jeg har bidratt på

 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Er stress bare negativt? – LPP Grimstad
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Seminar om barneperspektiv (Gunnar Eide og Frank) – Mandal
 • Når selv den beste må gi tapt – Snartemo
 • Hverdagslivets psykiske helse – Høgskolen i Lillehammer
 • Hverdagslivets psykiske helse – Høgskolen i Lillehammer
 • Erkjennelse – LPP Grimstad
 • Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helse – UiA Agder
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Voss sykehus
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Evne til å se – mot til å handle – Rogalandsnettverket, Stavanger (Frank og Ove)
 • Seminar – DPS Lister
 • Strategimøte Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling (KPA) – Kristiansand
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Affektivdagene – Arendal
 • Brukerperspektiver i psykisk helsearbeid – Kristiansand
 • Når selv den beste må gi tapt – Tønsberg
 • Når selv den beste må gi tapt – Grimstad
 • Det sensitive – Ullevål universitetssykehus
 • Dagsenterkonferansen – Kristiansand
 • Starte på nytt – Hamar
 • Barn av psykisk syke – Tønsberg
 • Samhandling – Molde
 • Psykiatrien ut i samfunnet – Fredrikstad
 • Arvegods og vrakgods – Grue kommune
 • Kyss Frosken – Kristiansand
 • Arvegods og vrakgods – Oslo
 • Affektivdagene – Kristiansand
 • Å møte barn av psykisk syke foreldre – Rogland
 • Verdensdagen for psykisk helse – Marnardal
 • Verdensdagen for psykisk helse – Ringsaker
 • Tør vi tro på det pasienten sier – Oslo
 • Forebyggende tilltak – Tromsø
 • Å styrke egen krefter – Ringerike
 • Erfaring i møte med egen lidelse – HiA
 • Kunnskaps og erfaringskonferanse – Kristiansand
 • Makt over eget liv – Rogland
 • Barns behov og tverrfaglig samarbeid – Høgskolen i Ålesund
 • Barns behov og tverrfaglig samarbeid – Sogn og Fjordane
 • Hvordan er det å være foreldre å psykisk syk? – Kristiansand
 • Arvegods og vrakgods – Kristiansand
 • Barnevernkonferansen – Kristiansand
 • Kunnskap og erfaringskonferansen – Kristiansand
 • Lederutvikningsprogrammet – Oslo
 • Å styrke egne krefter – Ringerike
 • Verdensdagen for psykisk helse – Risør
 • Når en i fam. er psyk.syk – Sogndal
 • Bruker- hjelper seminar – Hafslo i Sogn og Fjordane
 • Forebyggende tiltak – Tromsø
 • Kommunikasjon med barn – Fjell og Årstad DPS, Bergen
 • De (u)skikkelige ungene – Stavanger
 • Far og sønn- erfaringer med psykisk syk – Sørlandet sykehus
 • Psykiatrien i endring – Kristiansand
 • Identitet – DPS Solvang
 • Kick-off – Internasjonal leir (2014)
 • Kick-off – En leir med mening (2014)
 • Kick-off – En leir med mening (2013)
 • Kick-off – En leir med mening (2012)
 • Kick-off – En leir med mening (2011)
 • Kick-off – En leir med mening (2010)
 • Kick-off – En leir med mening (2009)
 • Erfaring til fag (2007-2008)
 • Den nasjonale ressurspakke (2007-2008)

Media/tidsskrifter

 • Det startet som et ønske om å hjelpe andre (Fædrelandsvennen 20.07.2013)
 • Helsetjenesten glimrer med sitt fravær overfor barn av psykisk syke (NRK Rogaland 26.04.2012)
 • Når barn er pårørende (Familiestiftelsen – 23.03.2010)
 • Brukere, må de skoleres? (Helsedialog.no – 12.05.2009)
 • Sender inkasso til syke (10.08.2006)
 • Pasienter får inkassokrav (Fædrelandsvennen 09.08.2006)
 • Over 90 000 barn har psykisk syke foreldre (Dagbladet 18.05.2005)
 • Legen sa noe jeg ikke forsto (Aftenbladet.no 08.11.2003)
 • Unikt kurs for helsepersonell (2007 – helsedialog.no)
 • Vakre sinn nr 2 – Hvem tilber systemet) (2007 – LPP.no)
 • Brukerskole – å løfte frem livets skjulte medaljevinnere (2007 – idunn.no – nordisk tidsskriftsdatabase)
 • Erfaring til Fag (2007 – helsedialog.no)
 • Voksne for Barn – Voksne som vet og forstår barnet – (2007 – vfb.no)
 • Voksne for Barn – Spør Frank (vfb.no)
0
  0
  Din handlekurv
  Din handlekurv er tomTilbake til butikk
   Calculate Shipping